• پنج شنبه , ۳ تیر ۱۴۰۰

درمان ضایعات پوستی

درمان ضایعات پوستی

درمان ضایعات پوستی

درمان ضایعات پوستی از قبیل خال،زگیل،میخچه و…

با استفاده از رادیو فرکانسی یک قطبی می توان ضایعاتی از قبیل خال،زگیل،میخچه ومنگوله های پوستی را به راحتی درمان کرد.این روش درمانی بسیار سریع وموثر،بدون درد وعارضه وحتی جای بعداز عمل بوده که جراح را ازبخیه زدن  پانسمان بعداز عمل وانتی بیوتیک خوراکی بی نیاز  میسازد.این روش بعلت وجود درد بسیار کم اکثراً توسط کودکان نیز به راحتی تحمل می شود.

?>