• سه شنبه , ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

پیگمانتاسیون

پیگمانتاسیون:تاتو پزشکی یا  میکرو پیگمانتاسیون ،رنگ توسط دستگاه به لایه های سطحی پوست فرستاده می شود و نتیجه  آن بازگرداندن تن و رنگ طبیعی پوست بیمار و پوشش برخی نقائص ناشی از تصادفات ،سوختگی ها ،جراحی و…

باشد که البته  نحوه اجرای اینکار و مهارت دکتر زیبایی در ساخت رنگ مناسب و پیش بینی نتیجه عمل ،بسیار مهم و حائز اهمیت خواهد بود.

مسلما جایگاه رنگدانه های پوست در بافت آسیب دیده و بافت سالم پوست ،متفاوت بوده و نهایت تلاش دکتر زیبایی در ایجاد این هماهنگی طبیعی و ماندگاری آن، اعتماد به نفس از دست رفته بیمار را باز می گرداند.

مطالب مشابه

?>