• پنج شنبه , ۳ تیر ۱۴۰۰

لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد یا ناخواسته به موهایی گفته می شود که در مواضعی از بدن ایجاد می شود که غیر معمول بوده و رنگ تیره آنها نیز این رویش غیر طبیعی را بیشتر نمایان می سازد . رویش موهای زائد عمدتا در ناحیه چانه، لب فوقانی، نواحی دو طرف شکم از ناحیه ناف به سمت پایین و در فرورفتگی ناحیه کمر با رنگ تیره و سیاه می باشد. مکانیسم اثر لیزر بر بمباران و نابود ساختن رنگدانه یا ملانین موجود در ریشه مو استوار می باشد . لیزر با گسیل نمودن نور هدایت شده خود به سوی هدف یاCible مو که همان محل انبار شدن ملانین موجود در ریشه هر مو است رنگدانه مورد نظر را بمباران و نهایتا متلاشی می نمایید. اثر نور لیزر بر روی ملانین یا رنگدانه مو بر اساس مکانیسم گرم نمودن آن تا حد نابود کردن مو بوده که این مکانیسم به نام فتوترمولیز خوانده میشود . در پی تابش نور هدایت شده لیزر به ریشه مو رنگدانه مو گرم شده و نهایتا به علت افزایش شدید دما دچار از هم گسیختگی اجزاء آن و تبخیر و نهایتا مرگ سلولی می شود. بدیهی است با نابود شدن مرکز رنگ سازی موها (ملانین) فرد پس از طی مدت معینی از درمان باید کاهش محسوس موهای زائد و ناخواسته بر اساس مکانیسم یاد شده را مشاهده نماید . میزان پاسخدهی افراد به لیزر به رنگ پوست ، رنگ مو ، وجود مشکلات هورمونیو… بستگی دارد

?>