• پنج شنبه , ۳ تیر ۱۴۰۰

رژیمهای تناسب اندام

رژیم های لاغری:این روش برای درمان سلولیت وچاقی موضعی مناسب نمی باشدوبرای کاهش وزن کلی وکاهش چربی های بعضی از نواحی بدن کاربرد دارد.در این روش با اندازه گیری وزن وقد ودور مچ فرد BMIفرد محاسبه شده ومشخص می شود که فرد موردنظرچه میزان افزایش وزن داردوبر اساس ان رژیم موردنظر مطابق با سلیقه فرد طراحی می شود.دراین روش فرد می تواند میزان کاهش وزن خود در هفته ولیست غذاهای مورد علاقه خود را بگنجاند.استفاده از رژیمهای کاهش وزن در کنار ورزش روزانه واستفاده از سیستمهای لاغری موضعی در کنار یکدیگر موجب می شود که فرد خیلی سریع ودر یک زمان کوتاه به وزن واندام ایده ال خود برسد.

رژیمهای افزایش وزن:

ابتدا قد و وزن ودور مچ فرد اندازه گیری شده وBMIفرد محاسبه می شود که فرد چه میزان کاهش وزن دارد وبر اساس غذاهای مورد علاقه فرد رژیم جهت افزایش وزن برای فرد طراحی می شود.

رژیمهای بیماری وحاملگی وشیردهی:

ابتدا وزن،قد ودورمچ فرد اندازه گیری شده وBMIفرد محاسبه می شود وبر اساس بیماری ووضعیت فرد،وغذاهای مورد علاقه ،رژیم موردنظر طراحی می شود.

رژیم درمان چاقی های موضعی

سلولیت

لاغری وتناسب اندام

چاقی چیست؟چاقی عبارت است ازافزایش وزن همراه با تجمع چربی(بیشتر درنواحی شکم)،بدون درد وناصافی پوست درنواحی مختلف بدن که درهر دوجنس بصورت یکسان بروزمی کندوبا رعایت رژیم غذایی قابل درمان است.

سلولیت چیست؟عبارت است از تجمع چربی،بعضا بدون افزایش وزن،در نواحی خاصی از بدن به همراه تغییرات بافت همبند وظاهر ناهموار(پوست پرتقالی)که بیشتر در زنان بروز می کندوتنها با رژیم درمانی برطرف نمیگردد.در حقیقت سلولیت علاوه بر چربی شامل تجمعی از مواد زائد،مولکولهای اب،مواد معدنی وویتامینها است که از نظر ظاهری به صورت لبول تظاهر می کندوحاوی تغییرات PHو درما در بافت است.

علل ایجاد سلولیت:

۱.عوامل نژادی           ۲.سابقه خانوادگی           ۳.عدم تعادلی هورمونی

۴.ساختار اندام واختلالات ارتوپدیک مثل تغییرات ستون فقرات

۵.بی اعتدالی رژیمی مانند بی اعتدالی در قند،چربی و…

۶.وزن وسن            ۷.وضعیت فعالیت جنسی فرد

 ۸.عادات کار،زندگی،خواب،تعطیلات و ورزش

۹.فشارهای بیرونی مانند لباسهای تنگ و کشی که ممکن است بعنوان فاکتوری برای شروع سلولیت نوع هیپوکسیک محسوب شوند.

۱۰.مصرف کنتراسپیتوها که بدلیل وجود استروژن موجب ایجاد وتشدید بروز سلولیت می گردد.

مراحل ایجاد سلولیت

مرحله صفر:هیچ گونه تغییری در سطح پوست ایجاد نشده است.

مرحله اول:پوست در حالت ایستاده وخوابیده صاف است ولی در فشار دادن پوست وانقباض عضلات دارای ناصافی است.

مرحله دوم:ظاهر پوست پرتقالی در حالت ایستاده قابل مشاهده است.

مرحله سوم:علایم مرحله دوم همراه با نواحی فرورفته وبر امده ونیز ندول های سلولیتی وجود دارد.

مرحله چهارم:ظاهر پوست مانند سطح تشک است وتوده های بزرگ وسفت ومتعدد(ماکروندول)در زیر پوست نمایان است که ممکن است دردناک بوده وبیشترین میزان فرورفتگی وسفتی قابل مشاهده است.

سیستمهای مختلف جهت درمان سلولیت:

۱.اندرمولوژی       ۲.مزوتراپی       ۳.کاویتاسیون     ۴.رادیوفرکانسی

اندرمولوژی

این سیستم شامل یک پمب وکیوم است که به یک کنترولی دیجیتال سپرده شده است.مکانیسم عملی این سیستم ها به نحوه اعمال وکیوم بستگی دارد.این نرم افزار میزان وشکل موج وکیوم را طوری تنظیم می نماید که اعمال ان در موضع موجب افزایش جریان خون مویرگی،درناژ لنفی،افزایش متابولیسم،کوچک شدن سایز سلولهای چربی،تحریک فیبرها وافزایش خاصیت الاستیتی بافت همبند می گردد.مکانیسم های اثر

اندرمولوژی:

۱.برقراری مجدد جریان خون و لنف در بافت هایی که دچار سلولیت شده اند.

۲.افزایش درناژ لنف وخون ودرنتیجه از بین بردن مواد زائد تجمع یافته وبه همین ترتیب بهبود متابولیسم وتبادل سلولی درسلولهای درم از جمله فیبروبلاستها

۳.تحریک فیبرو بلاستها جهت تولید کلاژن و الاستین

۴.فعالسازی فرایند لیپولیز(تجزیه چربی) درسلولهای لیپو دیستروفیک

مکانیس های مذکور با شکستن سیکل های معیوب سبب رفع تورم ،فیبروزو در نتیجه بهبود نمای پرتقالی در ظاهر پوست و حذف حفرات سلولیت در هیپودرم می گردند.

مزوتراپی

مزوتراپی چیزی نیست جز یک تکنیک تزریق که از طریق بهبود جریان خون پوست درناحیه تحت درمان،بهبود تخلیه لنفاوی،حل کردن رسوب های اضافی چربی،از بین بردن بافتهای پیوندی فیبروتیک وسخت باعث شفافیت وبهبود وضعیت پوست وموشده وبه حرکت واز بین بردن چربی کمک می کند.در مزو تراپی لاغری داروهای حلال واز بین برنده چربی در موضع مورد نظر تزریق شده وباعث ازبین رفتن سلولهای چربی در موضع مورد نظر می شود لذا در درمان سلولیت،چاقی های موضعی،لیپودیستروفی(غبغب،پف پای چشم و…)کاربرد دارد.

موارد منع استفاده از مزو تراپی:

۱.حاملگی وشیردهی     ۲.دیابت کنترل نشده    ۳.مصرف داروهای ضدانعقاد

۴.مشکلات کلیوی         ۵.سپوریازیس          ۶.بیماریهای قلبی

۷.سابقه سکته مغزی        ۸.سابقه الحاد لخته ها

کاویتاسیون

کاویتاسیون یکی از جدیدترین تکنولوژی های موجود جهت درمان سلولیت وچاقی موضعی است.این روش بر پایه امواج اولتراسوند(سونوگرافی)استوار است.دراین روش با کمک امواج اولتراسوند با فرکانس پایین که جهت سلولهای چربی طراحی شده باعث ایجاد حرکت در مولکولهای سلولهای چربی شده وبا ایجاد حباب وگرما درون سلول چربی باعث منهدم شدن دیواره سلولهای چربی شده ودر نهایت سلول چربی ازبین می رودوچربیهای موجود درسلولهای چربی ازاد شده ویک جریان چربی ایجاد می شود که در نهایت این چربیهای آزاد شده وارد سیستم لنفاوی بدن شده وبه کبد رفته ودر کبد متابولیزه شده ودر نهایت دفع می گردد.

رادیوفرکانسی

رادیو فرکانسی نیز یکی از جدیدترین تکنولوژیهای موجود جهت درمان سلولیت و چاقی موضعی است.RFیا رادیو فرکانسی سیستمی است که با ایجاد امواج رادیویی در محدوده فرکانس مورد نظر عمل می کند.امواج رادیویی با برخورد به مولکولهای اب وچربی در نواحی مورد نظر ایجاد گرما در موضع نموده و باعث آزادشدن واز بین رفتن سلول چربی می شود.مکانیسم اثرRFدر درمان سلولیت به روش زیر است:

۱.جریان خون مویرگی را در موضع افزایش می دهد.

۲.اب ومواد زائد بوسیله درناژلنفی از موضع خارج می شود.

۳.متابولیسم (سوخت وساز)از طریق افزایش اکسیژن رسانی افزایش می یابد.

۴.سایز سلولهای چربی کوچک می شودوچربیهای اضافی دفع می گردد.

۵.با تحریک فیبرها،خاصیت کشسانی بافت همبند بازگردانده می شود.

رژیم های غذایی

رژیم های لاغری:این روش برای درمان سلولیت وچاقی موضعی مناسب نمی باشدوبرای کاهش وزن کلی وکاهش چربی های بعضی از نواحی بدن کاربرد دارد.در این روش با اندازه گیری وزن وقد ودور مچ فرد BMIفرد محاسبه شده ومشخص می شود که فرد موردنظرچه میزان افزایش وزن داردوبر اساس ان رژیم موردنظر مطابق با سلیقه فرد طراحی می شود.دراین روش فرد می تواند میزان کاهش وزن خود در هفته ولیست غذاهای مورد علاقه خود را بگنجاند.استفاده از رژیمهای کاهش وزن در کنار ورزش روزانه واستفاده از سیستمهای لاغری موضعی در کنار یکدیگر موجب می شود که فرد خیلی سریع ودر یک زمان کوتاه به وزن واندام ایده ال خود برسد.

?>