• یکشنبه , ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

دو عامل افزایش دهنده فتق دیسک کمر

دو عامل افزایش دهنده فتق دیسک کمر: بر طبق پژوهش‌هایی که اخیرا صورت گرفته است، دو عامل بلند کردن مداوم اجسام سنگین و چاقی و اضافه وزن، می‌توانند خطر فتق دیسک کم را تا پنج برابر نیز افزایش دهند.

فتق دیسک کمر یک عارضه‌ای دردناک است که بر اثر جدا شدن و در واقع بیرون زدن یک قطعه از غضروف جدا کننده مهره‌ها در ستون فقرات، ایجاد می‌شود.

چند عامل خطر مهم می‌توانند موجب افزایش خطر فتق دیسک کمر شده و دردهای ناگهانی یا تدریجی شدیدی را به وجود آورند، بر طبق پژوهش‌هایی که اخیرا صورت گرفته است، دو عامل بلند کردن مداوم اجسام سنگین و چاقی و اضافه وزن می‌توانند خطر فتق دیسک کمر را تا پنج برابر نیز افزایش دهند.

ضعیف شدن و پارگی بافت دیسک، موجب وارد‌ آمدن فشار به رشته‌های عصبی عبوری از درون کانال ستون فقرات می‌شود که این عارضه در اثر آسیب‌های ناگهانی و یا استرس‌های مزمنی نظیر بلند کردن اجسام سنگین یا چاقی به وجود می آید. در صورتیکه بتوان با دو عامل خطر چاقی و اضافه وزن و بلند کردن مداوم سنگین مقابله کرد، در آن صورت خطر فتق دیسک کمر به کمترین میزان ممکن خواهد رسید.

مطالب مشابه

?>