• پنج شنبه , ۳ تیر ۱۴۰۰

دارویی جدید برای سرطان پوست

دارویی جدید برای سرطان پوست:دست یابی به درمانی جدید، اثر بخش و منحصر به هر شخص دغدغه بسیاری از دانشمندان می باشد.

این چالش توسط تیم تحقیقاتی مرکز پزشکی مولکولی مدیترانه ای INSERM  (Mediterranean Center for Molecular Medicine) به رهبری استفان روچی  (Stéphane Rocchi) با سنتز داروهای جدیدی برای سرطان ملانوما پوست حل شده است. یکی از این داورها HA15 نام دارد که بدون آسیب رساندن به سلول های سالم منجر به کاهش بقای سلول های ملانوم می شود.

این مطالعه در ژورنال (Cancer Cell) به چاپ رسیده است.

ملانوما یک نوع بسیار تهاجمی سرطان پوست است که در این بیماری سلول های ملانوسیت که مسئول سنتز ملانین و رنگ پوست هستند تحت تاثیر قرار می گیرند.

تشکیل و پیشرفت تومور ملانوما ۳ مرحله دارد:

  • فاز اول رشد شعاعی: سلول بصورت بی نظمی شروع به تکثیر می کند.
  • فاز دوم رشد عمودی: سلول های غشای میانی پوست (Dermis) مورد حمله قرار می گیرند.
  • فاز آخر متاستاتیک: سلول های سرطانی به بافت های پیرامونی متشر می شوند.

اگرچه با استفاده از روش های هدف درمانی و ایمنی درمانی نتایج امید بخش برای درمان در فاز متاستاتیک  بدست آمده است ولی تعداد زیادی از بیماران نیازمند درمان های اضافی دیگر برای جلوگیری از بازگشت و انتشار بیشتر سلول های سرطانی هستند.

بنابراین در سال های اخیر شناسایی داروهای جدید برای دست یابی به درمان های زیستی کاربردی علیه فاکتورهای سرطانی غیر قابل اجتناب و بسیار مهم می باشد.

در این زمینه، محققان از انستیتو  (Nice) موفق به کشف خانواده ای از داورها به نام تیازول بنزن سولفونامید (Thiazole Benzensulfonamides ) یا (TZB) شدند که خواص ضد سرطانی دارند.

کاربرد این داروها اولین بار در دیابت نوع ۲ با افزایش حساسیت سلول های به هورمون انسولین شناسایی شد.

دکتر استفان روچی در این رابطه می گوید: ” برای اینکه ما بتوانیم از این دارو استفاده کنیم، در ابتدا باید فعالیت پروانسولینی آن را از بین ببریم، برای این کار ما شروع به تغییر ساختار این دارو کردیم. بعد از تلاش های بسیار به کمک تیم تحقیقی دکتر بنهیدا (Benhida) از انستیتو شیمی نایس (Nice Institute of Chemistry) ساختار اولیه تیازول بنزن سولفونامید(TZB) بطور کلی تغییر داده شد و فرمول جدیدی از دارو به نام HA15 بدست آمد، که دارو اصلی در درمان سرطان می باشد.”

مطالب مشابه

?>