• جمعه , ۲۶ دی ۱۳۹۹

نمایش مطالب " LAVIV "

جوانسازی پوست به شیوه نوین

جوانسازی پوست به شیوه نوین

جوانسازی پوست به شیوه نوین :سلولهای بنیادی در پوست به کراتینوسیت، فیبروبلاست، ملانوسیت، آدیپوسیت و پری سیت تمایز مییابند. فیبروبلاستها سلولهای کاملاً تمایز یافتهای هستند که جزء سلولهای تک توان پوستی محسوب میشوند، این سلولها عمدهترین سلولهای موجود درلایه عمقی ...

ادامه مطلب
?>