• جمعه , ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

کاشت موی طبیعی

کاشت موی طبیعی

روش های کاشت موی طبیعی  به دو قسمت اصلی روشهای برداشت گرافتها (ریشه های مو)از پشت سر وروش کاشت مو در نواحی دچار ریزش موی سر تقسیم می شوند.

روش های برداشت مو از پشت سر شامل دو روش  FUT وFIT (FUE )می باشند.

۱.روش  FUT :این متد که در واقع روش استاندارد پرداخت مو از ناحیه دهنده  پشت سر می باشد شامل برداشت یک نوار باریک از ریشه های مو است که توسط یک جراحی ساده وکاملا ظریف و به صورت سر پایی وبا بی حسی موضعی انجام می گیرد.سپس نوار برداشته شده به قطعات کوچکتری که به انها گرافت گفته می شود وهر یک شامل یک تا سه تار موهمراه با ریشه مربوطه وضمائم هستند تقسیم می گردند.به دلیل اینکه در این روش کمترین اسیب ممکن به ریشه های مو در حین برداشت نوار وارد می شود ودر نتیجه ریشه های مو برداشت شده پس از کاشت با درصد بالایی رشد می نمایند؛بعنوان روش استاندارد برداشت مو تلقی می گردد.از مزایای دیگر این روش کاهش طول مدت کاشت مو وسرعت عمل در ان  است که خود از عوامل مهم در زنده نگه داشتن گرافتهای مو ورشد انها می باشد که در واقع همان محل بخیه هاست.البته اخیراٌ روشی ابداع شده که این خط بخیه در بسیاری از قسمت ها قابل دید واضح نیست و در اکثر قسمت های ان مجدداٌ موها رشد می نماید

۲.روش   FIT(FUE): در این متد گرافتهای موبه صورت تک تک از پشت سر توسط ابزار مخصوصی برداشت می شوند.مزیت این روش عدم نیاز به جراحی وانجام بخیه است و در نتیجه خطی هم پشت سر بر جا نمی ماند بطوریکه حدود ۱۰ روز پس از عمل وضعیت پشت سر کاملا حالت عادی دارد.مهمترین معایب این روش عبارتند از:

الف)اسیب دیدن تعدادی از گرافتها در حین برداشت که سبب می گردد درصد رشد موها کاهش یابد.

ب)طولانی شدن زمان عمل که خود سبب از بین رفتن تعدادی از گرافتهای مو می شود.البته اخیراٌ با ابداع ابزارهای جدید درصد اسیب گرافتها در حین برداشت در روش  FIT کاهش یافته است ولی در مجموع این روش بیشتر در مواردی که کاشت مو در وسعت کمی انجام شود کاربرد دارد.

لازم به ذکر است در مراکز مجهز کاشت مو که ازپرسنل ماهر وبا تجربه وتجهیزات کافی برخوردار هستند جدیداٌ از روشی به نام روش ترکیبی                                                                                     Combined   Method))استفاده می شود که در واقع ترکیب دو روش FUT و      FIT  است.این متد برای افرادی کاربرد دارد که در انها سطح وسیعی از سر دچار کم پشتی وطاسی شده است و با استفاده از این روش می توان ظرف مدت کوتاهی (مثلا دردو یا سه روز متوالی) تقریباٌ کل سطح کم پشت را با کاشت مو پر پشت نمود.

در مورد روش های کاشت مو در ناحیه گیرنده(نواحی طاس یا کم پشت سر)هرچه از ابزار وتیغهای ظریف تری استفاده شود مسلماٌ نتیجه کار،هم از لحاظ پر پشتی موها وهم از نظرعدم باقیماندن محل زخم (اسکار)در ناحیه کاشته شده بهتر خواهد بود بطوریکه ظرف چند سال گذشته پیشرفت چشمگیری در حال حاضر به هیچ وجه قابل مقایسه با سالهای گذشته نمی باشد.از نکات بسیار مهم دیگر در کاشت مو طراحی خط موی جلوی پیشانی است که مبحث مهمی را در کاشت مو تشکیل داده است ونقش بسیار مهمی در طبیعی جلوه دادن چهره باز می کند.

 

?>