• یکشنبه , ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
رژیم لاغری و تناسب اندام

رژیم لاغری و تناسب اندام

رژیم لاغری و تناسب اندام  این روش برای درمان سلولیت وچاقی موضعی مناسب نمی باشد و برای کاهش وزن کلی وکاهش چربی های بعضی از نواحی بدن کاربرد دارد.

در این روش با اندازه گیری وزن وقد ودور مچ فرد BMI فرد محاسبه شده ومشخص می شود که فرد موردنظرچه میزان افزایش وزن داردوبر اساس ان رژیم موردنظر مطابق با سلیقه فرد طراحی می شود.دراین روش فرد می تواند میزان کاهش وزن خود در هفته ولیست غذاهای مورد علاقه خود را بگنجاند.

استفاده از رژیمهای کاهش وزن در کنار ورزش روزانه واستفاده از سیستمهای لاغری موضعی در کنار یکدیگر موجب می شود که فرد خیلی سریع ودر یک زمان کوتاه به وزن واندام ایده ال خود برسد.

مطالب مشابه

?>