• چهارشنبه , ۷ آبان ۱۳۹۹
درماتوفیبروما Dermatofibroma

درماتوفیبروما Dermatofibroma

درماتوفیبروما Dermatofibroma:اغلب درماتوفیبروما روی دست ها و پاها ظاهر می شود که به رنگ صورتی یا قهوه ای هستند.

این برآمدگی به وسیله بافت اسکار فیبری بروز می کند.بافت اسکار فیبری ممکن است بر اثر واکنش به نیش یک حشره یا موی زیر پوستی ظاهر شود.

متخصصان می گوید: برخی بیماران مراجعه می کنند و از درماتوفیبروما شکایت دارند که سال ها روی پوست آنها باقی مانده و برطرف نمی شود. مانند تگ های پوستی و آنژیوم گیلاسی، درماتوفیبروما هم کاملا بی خطر است. اما از آنجایی که این زائده پوستی به خال شبیه است از پزشک می خواهید آن را مورد بررسی قرار دهد چرا که خال ها ممکن است به ملانوم تغییر کنند.

مطالب مشابه

?>