• پنج شنبه , ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
جوانسازی پوست به شیوه نوین

جوانسازی پوست به شیوه نوین

جوانسازی پوست به شیوه نوین :سلولهای بنیادی در پوست به کراتینوسیت، فیبروبلاست، ملانوسیت، آدیپوسیت و پری سیت تمایز مییابند. فیبروبلاستها سلولهای کاملاً تمایز یافتهای هستند که جزء سلولهای تک توان پوستی محسوب میشوند،

این سلولها عمدهترین سلولهای موجود درلایه عمقی پوست (درم) هستند که قادر به تولید الیاف کلاژن هستند. از محصولات سلولی مورد تایید FDA در جوانسازی پوست LAVIV می باشد.
Laviv شامل فیبروبلاستهای اتولوگ در درمان خطوط خنده خفیف تا متوسط در آمریکا میباشد. ایمنی و اثربخشی این فرآورده صرفاً در درمان این چروکها اثبات شده است.از جمله مطالعاتی که در دنیا این فراورده سلولی را مورد بررسی قرار داده میتوان به دو مطالعه زیر اشاره کرد:

در مطالعه اول که در برزیل در سال ۲۰۱۲ انجام شد، هشت زن غیر سیگاری ۶۵ ۴۵ ساله با چروک اطراف چشم وارد مطالعه شدند، پنج نفر تحت تزریق فیبروبلاست درلایه سطحی درم و سه نفر تحت تزریق دارو نما قرار گرفتند. دو ماه پس از اتمام چهار جلسه تزریق در گروه درمان، دو نفر بهبودی قابل توجهی در تون پوستی اطراف چشم داشتند و بهبودی جزئی در خطوط سطحی در یک نفر مشاهد شد، در حالی که در گروه دارو نما هیچ بهبودی در تون پوستی، چروکهای سطحی و عمقی مشاهده نشد.

در مطالعه دیگری با این محصول که در سال ۲۰۱۲ در آمریکا انجام شد، ۳۷۲ نفر تحت تزریق سه جلسه به فواصل ۵ هفته در چروکهای خط خنده متوسط تا شدید قرار گرفتند. نتایج نشان داد ۸۸٪ از افراد تحت درمان با فیبروبلاست و ۴۸٪ افراد تحت درمان با دارونما حداقل یک درجه بهبودی در ارزیابی توسط خود فرد طی ۲ ماه داشتند و از نظر پزشک، ۶۴٪ افراد تحت درمان با فیبروبلاست و ۳۶٪ افراد درمان شده بادارو نما حداقل یک درجه بهبودی نشان دادند.

نتایج نشان داد فیبروبلاستی که از خود فرد گرفته می شود, یک درمان بیخطر و مؤثر در چروک خط خنده است و دسترسی به سلول درمانی با منشا خود شخص میتواند آغازی از فرآیند جدید در زیبایی محسوب شود.یکی دیگر از سلولهایی که اخیرا کاربرد آن در علم سلول درمانی و بخصوص ترمیم زخم باب شده است، سلولهای بنیادی مزانشیمی می باشند. این سلولها با داشتن خواص ویژه و ترشح فاکتورهای مخصوصی که دارای خواص تنظیم کننده پاسخ ایمنی, ضد پیری و همچنین ترشح فاکتورهای رشد مناسب، می توانند نقش مهمی را در پروسه ترمیم زخم ایفا کنند.

سلول بنیادی مزانشیمی به دلیل پتانسیل تکثیر زیادی که دارند، قابلیت تبدیل به بافت خونساز، همبند، استخوان، غضروف و چربی را دارند.در مطالعه ای که در سال ۲۰۱۱ در آمریکا انجام شده است از ترکیب سلول بنیادی مزانشیمی و فیبروبلاست به صورت مخلوط با یکدیگر در درمان زخمهای بصورت موثری استفاده شده است.

مطالب مشابه

?>