• پنج شنبه , ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
تزریق ژل خط خنده

تزریق ژل خط خنده

تزریق ژل خط خنده: قدرت پر کنندگی  ژل ها به عوامل متعددی بستگی دارد  اول  تکنیک تزریق ـ  دوم   میزان چین  محل  اینکه عمق چین فردی که قرار است ژل تزریق کند عمیق است  یا  نه ــــ سوم  حجم میزان داروی تزریقی

تزریق ژل خط خنده

تزریق ژل خط خنده

مطالب مشابه

?>