• جمعه , ۳ بهمن ۱۳۹۹

تزریق هیالاز

تزریق هیالاز برای جذب ژل که به ناحیه پشت لب مهاجرت کرده(این فرد سه سال پیش در ناحیه لب تزریق ژل داشته که کیفیت ژل و تکنیک تزریق درست نبوده)

مطالب مشابه

?>