• پنجشنبه , 24 سپتامبر 2020
تزریق فیلر

تزریق فیلر

مرداد ۳۱م, ۱۳۹۹
لیفت و جوانسازی صورت

لیفت و جوانسازی صورت

مرداد ۲۵م, ۱۳۹۹
تزریق فیلر لب

تزریق فیلر لب

مرداد ۲۱م, ۱۳۹۹
ژل پروفایلو (Profhilo)

ژل پروفایلو (Profhilo)

مرداد ۱م, ۱۳۹۹
فیلر لب چیست؟

فیلر لب چیست؟

تیر ۴م, ۱۳۹۹
اصلاح قوز بینی با تزریق فیلر

اصلاح قوز بینی با تزریق فیلر

خرداد ۲۸م, ۱۳۹۹
اصلاح افتادگی گوشه لبها(خط غم) با تزریق فیلر

اصلاح افتادگی گوشه لبها(خط غم) با تزریق فیلر

خرداد ۲۷م, ۱۳۹۹
تزریق فیلر لب

تزریق فیلر لب

خرداد ۱۰م, ۱۳۹۹
اصلاح گودی زیر چشم

اصلاح گودی زیر چشم

اردیبهشت ۲۰م, ۱۳۹۹
تزریق فیلر بر لب

تزریق فیلر بر لب

اردیبهشت ۲م, ۱۳۹۹

گالری تصاویر

اصلاح خط خنده

اصلاح خط خنده

اصلاح خط خنده

اصلاح خط خنده

اصلاح خط خنده

اصلاح خط خنده

تزریق ژلهاى قابل جذب

تزریق ژلهاى قابل جذب

میکرو پیگمانتاسیون

میکرو پیگمانتاسیون

تزریق ژل

تزریق ژل

تاتو کف سر

تاتو کف سر

تزریق ژلهاى قابل جذب هیالورونیک اسید

تزریق ژلهاى قابل جذب هیالورونیک اسید

میکروپیگمنتیشن

میکروپیگمنتیشن

تاتو کف سر

تاتو کف سر

تزریق لب

تزریق لب

اصلاح خطوط ماریونت با نخهاى لیفت

اصلاح خطوط ماریونت با نخهاى لیفت

?>